นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต
นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต
ลวดเชื่อม Magna สำหรับงานเชื่อมคุณภาพ เกรดพรีเมียม
ลวดเชื่อม Magna สำหรับงานเชื่อมคุณภาพ เกรดพรีเมียม
เทคโนโลยีเพื่อนาคต
เทคโนโลยีเพื่อนาคต
เครื่องมือสำหรับงานช่าง
เครื่องมือสำหรับงานช่าง
บริการบำรุงรักษา
บริการบำรุงรักษา
previous arrow
next arrow

Omega 909

OMEGA 909

สารเติมแต่งสำหรับน้ำมันเครื่อง

ระดับสุดยอด:

 

ในบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีผู้เข้าใจอยู่น้อยมากในเรื่องของส่วนผสมสารเติมแต่งของน้ำมันเครื่องสมัยใหม่ที่สารเติมแต่งนั้นถูกผสมอยู่ในตัวน้ำมันอยู่แล้ว สารเติมแต่งเกือบทุกชนิดจะเป็นเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งในสองชนิดหลัก ส่วนประกอบแรกของสารเติมแต่งชนิดแรกคือชนิดทำความสะอาดซึ่งจะประกอบด้วยสารที่ผลิตจาก ฟอสฟอรัส, ซัลเฟอร์ หรือ คลอรีน และอีกชนิดหนึ่งคือน้ำมันข้น โดย OMEGA 909 เป็นสูตรเฉพาะที่ไม่ใช่ทั้งสองชนิดนี้ แต่สามารถใช้งานแทนที่ได้ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดใหม่ที่เหนือกว่าสารเติมแต่งทั้งสองชนิด

 

สารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป:

ในปัจจุบันนี้บริษัทน้ำมันหล่อลื่นหลักๆได้วางตลาดน้ำมันหล่อลื่นที่มีชนิดของน้ำมันหล่อลื่นหลากหลาย แต่ทุกชนิดนั้นมีส่วนผสมสารที่เติมแต่งชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งสิ้น ในทางการตลาดได้ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายกับผู้ใช้ว่าชนิดใดเป็นสารเติมแต่งชนิดทำความสะอาดหรือ ชนิดใดเป็นสารเติมแต่งชนิดน้ำมันเข้มข้น แม้ว่าฟอสฟอรัส,ซัลเฟอร์และคลอรีนที่ประกอบเป็นสารเติมแต่งนั้นจะช่วยให้อ่างน้ำมันเครื่องไม่เกิดคราบข้นเหนียวและการจับตัวของคาร์บอน เนื่องจากการทำความสะอาดของสารเติมแต่งแต่จะทำให้เกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเนื่องจากมันจะสร้างอนุภาคการกัดกร่อนที่กลับมาทำลายชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายของกระบอกสูบ,วาล์วและแหวนต่างๆ สารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่นชนิดที่สองนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการเพิ่มน้ำมันหล่อลื่นที่มีความเหนียวข้นและมีความหนืดสูงซึ่งมีความเชื่อว่าการเติมน้ำมันหล่อลื่นเข้มข้นลงไปในน้ำมันเครื่องจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างไรก็ตามไม่มีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่จะรองรับสารเติมแต่งชนิดนี้ว่าให้ผลที่ดีได้จริง

 

OMEGA 909 สารเติมแต่งที่ทำงานได้ยอดเยี่ยม:

น้ำมันเครื่องชั้นดีหลายประเภทจะประกอบด้วยสารเติมแต่งที่ให้ประโยชน์กับเครื่องยนต์สามถึงสี่อย่างแต่สำหรับ OMEGA909 สุดยอดของสารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์จะให้ถึง 22 อย่างโดยหกอย่างที่สำคัญที่สุดนั้น คือ

  1. เป็นตัวเพิ่มดัชนีความหนืด: OMEGA 909I. ( Viscosity Improver ) ประกอบด้วยสาร Synthetic Oligomer ซึ่งให้ข้อดีของทั้งโมโนเมอร์และโพลิเมอร์ ซึ่งทำให้สารเพิ่มความหนืดนี้ไม่มีข้อด้อยใน OMEGA909 จะช่วยเพิ่มความสามารถด้านความหนืดลงในน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์หลัก เพื่อเพิ่มพิกัดการในใช้งานที่ซ่อนอยู่ในตัวน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์หลักเองซึ่งทำให้เกิดการป้องกันความเสียหายเมื่อสตาร์ทในขณะที่เครื่องยนต์เย็นและช่วยรักษาความหนาของชั้นน้ำมันหล่อลื่นในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงขึ้นในระหว่างการใช้งานซึ่งจะทำให้การสึกหรอของเครื่องยนต์ในขณะสตาร์ทลดลงและช่วยให้เครื่องยนต์มีการหล่อลื่นที่ดีเมื่อมีอุณหภูมิสูง
  2. สารปรับปรุงความสะอาด: สารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เกือบทุกชนิดใช้ละอองโลหะเป็นส่วนประกอบทำความสะอาดในน้ำมันหล่อลื่น,กำจัดอนุภาคของการเกิดออกซิเดชั่นซึ่งทำให้เกิดตะกอนเหนียวในอ่างน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตามสารเติมแต่งทำความสะอาดเหล่านี้ยังสร้างอนุภาคกรดขึ้นด้วย ซึ่งจะกลับมาทำให้เกิดการกัดกร่อนในเครื่องยนต์OMEGA909 ใช้สารทำความสะอาดชนิดอโลหะที่ไม่ก่อให้เกิดเถ้าถ่านที่ผลิตจากPolymerized Olefins สารเติมแต่งที่ไม่มีโลหะนี้จะยังคงประสิทธิผลในการทำความสะอาดในบริเวณแหวนด้วยการกำจัดปัญหาการติดของแหวนและวาล์วทำให้เครื่องยนต์และชิ้นส่วนอื่นๆทำงานได้สะดวกราบรื่นลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและทำให้การทำงานของเครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ได้สูงสุด
  3. การกระจายตัวอย่างยอดเยี่ยม: ในระหว่างการสตาร์ทและดับเครื่องยนต์สารทำความสะอาดในน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ทั่วไปจะไม่สามารถทำงานได้ดีนักเนื่องจากการกระจายตัวของสารออกซิเดชันในน้ำมันหล่อลื่น(ซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดการสึกหรอในเครื่องยนต์)ทำให้เกิดการจับตัวกันของคราบยางเหนียวและก่อตัวกันเป็นคราบแลกเกอร์แข็งในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดจุดร้อนขึ้นและค่อยๆนำไปสู่ความเสียหายของเครื่องยนต์เนื่องจากความร้อนจัดในบางตำแหน่ง OMEGA909 ใช้สารโพลิเมอร์ซึ่งมีองค์ประกอบโมโนเมอร์ของไนโตรเจน ช่วยเพิ่มความสามารถในการนำความร้อนที่ผิวสัมผัสในบริเวณที่เกิดการก่อตัวดังกล่าวและยังช่วยจัดเก็บส่วนสึกหรอที่หลุดออกมาจากเนื้อโลหะไว้ในน้ำมันหล่อลื่นและสามารถกำจัดออกได้ง่ายจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ดังนั้น OMEGA909 จะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอในอัตราที่สูงระหว่างการดับหรือสตาร์ทเครื่องยนต์
  4. สารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น: OMEGA909 ประกอบด้วยสารต้านทานการเกิดการออกซิเดชั่นชั้นยอดที่ทำหน้าที่ทั้งเป็นสารยับยั้งและเป็นสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะในเครื่องยนต์ธรรมดาจะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นเมื่อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์จากปิโตรเลียมถูกจ่ายไปสัมผัสกับน้ำ และอากาศการเกิดการออกซิเดชั่นนี้จะถูกเร่งจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น,การสัมผัสกับอากาศและการสัมผัสกับโลหะ Catalytic Metal อนุภาคที่เกิดขึ้นเช่น Hydroperoxide ที่เกิดจากการผสมกันระหว่างออกซิเจนและสารไฮโดรคาร์บอน(ดังที่มีในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) จะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ด้วยการก่อตัวของตะกอน,คราบเหนียว, คราบแข็ง, แลกเกอร์, การก่อตัวของคาร์บอนและสารประกอบกรดซึ่ง OMEGA909 จะช่วย a)เพิ่มการแตกตัวของ Peroxides, b) ลดการเกิดปฏิกิริยาของโลหะ,  c) ยับยั้งการเกิดการออกซิเดชั่นในน้ำมันหล่อลื่นและ d) ลดการสึกหรอ
  5. สารยับยั้งการกัดกร่อน:การกัดกร่อนในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เป็นผลมาจากการเกิดกรดขึ้นในระหว่างการเกิดการออกซิเดชั่นของน้ำมันหล่อลื่นและการเผาไหม้ของไฮโดรคาร์บอน OMEGA909ประกอบด้วยสารหล่อลื่นที่ช่วยเคลือบผิวโลหะในทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่จะสัมผัสกับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เพื่อป้องกันชิ้นส่วนจากปฏิกิริยาจากกรด
  6. สารปรับปรุงการเสียดทาน: OMEGA 909 ประกอบด้วย น้ำมัน Sapionifiable Oil ซึ่งจะก่อตัวเป็นฟิล์มน้ำมันบนชิ้นส่วน ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนมีความสามารถในการเปียก(น้ำมันหล่อลื่น)เพิ่มมากขึ้น

ลดการฉุดเนื่องจากแรงเสียดทานและการลดการเสียดทานในระหว่างการเริ่มสตาร์ทที่ต้องการแรงบิดสูงหรือในการขับขี่ที่มีการจราจรติดขัด สิ่งนี้ทำให้การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงและลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ลง

 

สารเติมแต่งขั้นสุดยอดหมายถึงสมรรถนะขั้นสุดยอด:

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์จะมีคุณภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับส่วนผสมในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์หลายชนิด ในปัจจุบันนี้ใช้สารเติมแต่งคุณภาพต่ำหรือลดปริมาณของสารเติมแต่งราคาแพงลงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถที่จะแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่งได้การลดที่ต้นทุนและคุณภาพของสารเติมแต่งต่ำนี้ทำให้น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพลงในเวลาอันรวดเร็วในระหว่างการใช้งานในเครื่องยนต์

 

OMEGA909 จะมอบสารเติมแต่งที่มีราคาแพงและมีคุณภาพสูงอย่างที่ตรงตามความต้องการ สำหรับการใช้งานของเครื่องยนต์สมรรถนะสูง อย่างไรก็ตามเมื่อใช้สารเติมแต่งคุณภาพสูงที่มีอยู่ใน OMEGA909 จะใช้งานให้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อใช้งานร่วมกับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์คุณภาพสูงและไม่สามารถที่จะคาดหวังถึงผลของสารเติมแต่งนี้ได้เมื่อการใช้งานกับน้ำมันหล่อลื่นที่เสื่อมสภาพลงแล้วหรือน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพต่ำ

 

วิธีการใช้งาน:

OMEGA909 สามารถเติมลงไปในน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เดิมได้โดยตรง แม้ว่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการเติมร่วมกับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ใหม่หรือใช้งานไปเพียงเล็กน้อยและไม่แนะนำให้ใช้ในน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใกล้จะหมดอายุการใช้งาน

 

สำหรับรถยนต์ทั่วไป:                        เติม OMEGA 909 ในอัตราส่วน 1:20

สำหรับเครื่องยนต์หนัก:                    เติม OMEGA 909 ในอัตราส่วน 1:10

สำหรับอ่างน้ำมันที่จัดเก็บไว้:            เติม OMEGA 909 ในอัตราส่วน 1:20

 

การเติมเพิ่ม:

เมื่อเครื่องยนต์ได้เผาไหม้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ไปแล้วบางส่วนจะต้องทำการเติมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ลงไปในอ่างให้เต็มอยู่บ้างเป็นครั้งคราวซึ่งควรจะเติมOMEGA909ในสัดส่วนเดียวกันกับน้ำมันหล่อลื่นเดิมเพื่อรักษาสมรรถนะ เช่น หากต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น 1 ลิตร จะต้องเติม OMEGA 909 ลงไปในอ่างน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ลงไปอีก 50 มิลลิลิตร

หมายเหตุ

  • สีของหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง OMEGA 909 เมื่อผลิตใหม่จะมีสีขาวใส เมื่อเก็บเข้า Stock หรือ โดนแสงแดดสักระยะ สีของน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นที่เหลืองมากขึ้น ซึ่งไม่ได้ทำให้คุณภาพเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด
  • OMEGA 909 จะมีความหนืดสูง เนื่องจากเป็นหัวเชื้อน้ำมันเครื่องแท้ ดังนั้นหากพบว่ามีความหนืดน้อยลง อาจจะมีการปลอมปนหรือไม่ใช่ OMEGA 909 จริงก็ได้

ติดต่อเรา

Image

gbiz logo 01

   บริษัท กรีนบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด

       428/62 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
       เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
       โทร : 02-010-6626, 061-945-9192
       แฟกซ์ : 02-010-6626 กด 10
       อีเมล : gbizoffice@gmail.com