นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต
นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต
ลวดเชื่อม Magna สำหรับงานเชื่อมคุณภาพ เกรดพรีเมียม
ลวดเชื่อม Magna สำหรับงานเชื่อมคุณภาพ เกรดพรีเมียม
เทคโนโลยีเพื่อนาคต
เทคโนโลยีเพื่อนาคต
เครื่องมือสำหรับงานช่าง
เครื่องมือสำหรับงานช่าง
บริการบำรุงรักษา
บริการบำรุงรักษา
previous arrow
next arrow

บรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์รุ่นทันสมัยของ OMEGA

การนำในการริเริ่มของ OMEGA:

     ในอุตสาหกรรมของน้ำมันหล่อลื่นยกเว้น แผนกผลิตของ OMEGA ผู้จำหน่ายทุกคนยังคงใช้ถังทรงกลม (Drum) ที่ทำด้วยเหล็ก เก่า และล้าสมัยเป็นภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้ลูกค้าเพราะถังทรงกลมเหล่านั้นมีราคาถูกมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นและจารบีมักจะใช้ถังทรงกลมมือสองหรือที่ใช้แล้วบ่อยๆ ส่วนประกอบที่อาจทำลายคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นที่บรรจุในถังดังกล่าว ไม่ได้ถูกกำจัดออกไปหมดโดยการใช้ไอน้ำทำความสะอาด และการเสตอริไลซ์  บริเวณซอกเล็กซอกน้อย และบริเวณที่เข้าไม่ถึงของภาชนะมักจะสกปรก หรือ ปนเปื้อนได้ ถึงกระนั้นก็ตามผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น และจารบีก็ไม่ได้คิดถึงอะไรนอกจากบรรจุผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยถังบรรจุดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่ กรด หรือ ตัวทำละลาย ที่สามารถทำลายคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นและจารบียังคงมีอยู่ในถังโลหะ

     จากเรื่องราวดังกล่าว ผู้ใช้จารบี หรือ น้ำมันหล่อลื่นที่บรรจุในถังบรรจุที่ใช้แล้ว ราคาถูก ไม่มีความรู้ว่า สิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ ในถังสามารถทำลายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้ หรือ ไม่

     ยกตัวอย่าง ภาชนะที่ยังมีร่องรอยของจารบีประเภทโซเดียม ( sodium grease) อยู่ จะทำปฏิกิริยา อย่างรุนแรง เมื่อนำถังนี้ไปบรรจุจารบีประเภทลิเธียม ( lithium grease )

     แผนกผลิตของOMEGA พัฒนาภาชนะที่ทำด้วย โพลิเมอร์ ชนิดความหนาแน่นสูงที่ออกแบบพิเศษเพื่อบรรจุน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพของ OMEGA อย่างที่รู้กันไม่มีผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นรายใดในโลกที่จะใช้ภาชนะที่มีคุณภาพสูงเช่นนี้สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม

 

ภาชนะบรรจุน้ำมันหล่อลื่นของ OMEGA:

     ภาชนะของ OMEGA ผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกปรับความดัน (Regulated - pressure plastics Moulding ) ซึ่งการขึ้นรูปแบบนี้เป็นการกำจัดรอยตำหนิด้านข้างให้หมดไป มีโครงสร้างในแนวดิ่งเพื่อทำให้ภาชนะรับแรงสูง ๆ ได้โดยไม่เสียรูป หรือ แตกร้าว

     ภาชนะของ OMEGA ได้จดสิทธิบัตรที่สหรัฐอเมริกา และทั่วโลกภายใต้หมายเลขสิทธิบัตร 3.770.156, supp.หมายเลข 72, 141S และ 23

     นอกจากนี้ภาชนะของ OMEGA ยังได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งของสหรัฐอเมริกา ( U. S. Department of Transport, D. O. T. ) และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามมาตรฐานนานาชาติ

 

ข้อได้เปรียบที่ได้รับ:

ภาชนะโพลิเมอร์ของ OMEGA ที่มีสมรรถนะสูงมีข้อได้เปรียบเหนือถังเหล็กทั่วไปหลายประการ ดังนี้

1. กำจัดปัญหาการกัดกร่อน

ถังเหล็กกล้า และภาชนะโลหะสามารถเกิดสนิมได้มาก สนิมเหล็กที่เกิดขึ้นจะปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นซึ่งก็หมายถึงสามารถทำลายเครื่องจักร และอุปกรณ์ได้ ภาชนะของ OMEGA จะมีความ ทนทานมาก แม้จะเก็บในที่กลางแจ้ง

2. ไม่รั่ว

     ในระหว่างการผลิตภาชนะโลหะจะต้องผ่านการเชื่อมตะเข็บ ภาชนะโลหะอาจเกิดรูรั่วได้เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนหรือ เกิดแรงกดที่เกิดจากการวางซ้อนกันในระหว่างการขนส่ง และขนถ่าย การรั่วที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความรำคาญ และเป็นการสูญเสียผลิตภัณฑ์

3. น้ำหนักเบา

     ถังเหล็กกล้าหนัก และยากที่คนจะยกขึ้นได้ ถ้าแยกใส่ภาชนะที่เล็กกว่าก็ต้องใช้ปั๊มพิเศษ หรือ อุปกรณ์แบบกาลักน้ำ หรือ ไซฟอน ภาชนะแบบนี้ทำให้ขนส่งก็ยากใช้ก็ยากในทางกลับกันภาชนะของ OMEGA แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบา และยังมีให้เลือกหลายขนาดตามต้องการ รูปร่างของภาชนะนี้จะเปิดทางหัวจึงง่ายต่อการขนถ่าย หรือ บรรจุผลิตภัณฑ์ อีกอย่างหนึ่ง ที่ฝาของภาชนะมี spout ที่มีที่ดึงขึ้นได้ที่จดสิทธิบัตรไว้ทำให้ขนถ่ายหรืบรรจุน้ำมันได้ง่ายมาก ภาชนะโพลิเมอร์ของ OMEGA ขนส่งง่าย และคนเพียงคนเดียวก็ยกขึ้นได้

4. ประหยัดเนื้อที่ และวางซ้อนกันได้

     ภาชนะโพลิเมอร์ของ OMEGA ถูกออกแบบ และผลิตขึ้นเพื่อให้สามารถวางซ้อนกันได้ 4 หรือ 5 ชั้นทั้ง ๆ ที่บรรจุน้ำมันเต็มถัง ทำให้สามารถประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ และชั้นที่วางซ้อนกันได้อย่างมั่นคงทำให้เกิดความปลอดภัยต่อคนงาน แม้ภาชนะจะถูกกดทับแรง ๆ  ภาชนะนี้ก็ยังคืนกลับรูปร่างได้เหมือนเดิมโดยไม่เกิดการแตกร้าว และไม่เป็นรอยเหมือนกระป๋องโลหะ

5. สวย ดึงดูดใจ และนำกลับไปใช้ได้อีก

     เมื่อใช้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพของ OMEGA หมดแล้ว ภาชนะบรรจุที่ใช้สะดวก และเบาก็ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่ดึงดูดใจ และมีคุณค่า เราสามารถนำภาชนะนี้ไปใช้ทำอย่างอื่นอีกได้หลายอย่าง เช่น

  • เครื่องจ่ายอาหารสัตว์
  • ถังซักรีด
  • ถังใส่เหยื่อปลาหรือถังใส่ปลามินโน
  • ถังใส่ทรายที่ใช้ป้องกันไฟไหม้
  • ภาชนะใส่ของเสีย
  • ภาชนะเก็บน้ำ
  • ถังซักล้าง

     เพราะสีของ OMEGA กระจายตัวได้สม่ำเสมอในเรซินที่ใช้ขึ้นรูปเป็นภาชนะ จึงไม่มีการตกแต่งภายนอกที่จะถูกขีดข่วน หรือ ทำให้เสียหายได้ การระบุชื่อผลิตภัณฑ์ปรับปรุงให้ดีขึ้นและโอกาสที่จะนำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้งานผิดประเภทก็ลดลงมาก

สู่อนาคต:

     การวิจัยของ OMEGA ไม่เคยหยุดนิ่ง การวิจัยที่สำคัญขณะนี้เคลื่อนไหวโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญทางด้านเรซิน วิศวกรเครื่องจักรขึ้นรูป และนักออกแบบภาชนะ เพื่อผลิตภาชนะของ OMEGA รุ่นที่ 2 ที่ก้าวหน้ากว่าเดิม

ภาชนะขนาดบรรจุ 205 ลิตร:

     ภาชนะโพลิเมอร์ของ OMEGA ได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ และเป็นที่นิยม มากกว่า 95 % ของน้ำมันหล่อลื่น OMEGA ที่บรรจุด้วยภาชนะที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ ผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่น OMEGA รายใหญ่รายเดิมต้องการบรรจุภัณฑ์ OMEGA ที่จุได้มากกว่าด้วยเหตุผลที่ต้องขนส่งไปยังสถานที่ที่ไกลปืนเที่ยง

     OMEGA ยังผลิตถัง (Drum ) ขนาดพิเศษ 205 ลิตร อย่างไรก็ตามถังของ OMEGA จะไม่เหมือนถังเหล็กที่กล่าวข้างต้นกล่าวคือถังของ OMEGA ผลิตจากเหล็กที่ทำการตกแต่งกันการกัดกร่อนภายในถัง ลักษณะพิเศษของถัง OMEGAขนาดพิเศษ 205 ลิตร คือจะเป็นถังใหม่ทั้งหมด ไม่มีการใช้ถังมือสองหรือถังที่นำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น OMEGA ไว้

ติดต่อเรา

Image

gbiz logo 01

   บริษัท กรีนบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด

       428/62 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
       เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
       โทร : 02-010-6626, 061-945-9192
       แฟกซ์ : 02-010-6626 กด 10
       อีเมล : gbizoffice@gmail.com