นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต
นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต
ลวดเชื่อม Magna สำหรับงานเชื่อมคุณภาพ เกรดพรีเมียม
ลวดเชื่อม Magna สำหรับงานเชื่อมคุณภาพ เกรดพรีเมียม
เทคโนโลยีเพื่อนาคต
เทคโนโลยีเพื่อนาคต
เครื่องมือสำหรับงานช่าง
เครื่องมือสำหรับงานช่าง
บริการบำรุงรักษา
บริการบำรุงรักษา
previous arrow
next arrow

การพัฒนาของจารบีอเนกประสงค์

แผนกผลิตของ OMEGA ได้พัฒนา และออกสูตรจารบีสมรรถนะสูงที่ให้การหล่อลื่นที่มีหน้าที่พิเศษภายใต้สภาวะการปฏิบัติการที่หลากหลาย น้ำมันหล่อลื่น อเนกประสงค์ของ OMEGA นี้ได้ออกแบบให้มี สมรรถนะสูงกว่า จารบีทั่วไป น้ำมันหล่อลื่นในอุตสาหกรรมอเนกประสงค์ของ OMEGA ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้หลายประการ ดังนี้

 • ปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักรให้ดีขึ้น
 • กำจัดการใช้งานผิดประเภท
 • ง่ายต่อการเก็บสต๊อกสินค้าคงคลัง
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อกสินค้าคงคลัง และลดเนื้อที่ในการเก็บสต๊อกสินค้าคงคลังลง
 • สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย
 • ลดการเสียของอุปกรณ์ลง หรือลดเวลาที่สูญเสียไปในการผลิต

     ในการผลิตความต้องการใช้จารบีที่มีน้อยชนิดกว่า การซื้อ และ สต๊อกจารบีก็จะน้อยลงไปด้วย การซื้อจารบีที่มีน้อยชนิดในปริมาณมากนับเป็นการลดต้นทุนที่ถูกต้องเพราะราคาต่อหน่วยจะลดลง ช่างที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม หรือ มีความชำนาญเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้งานจารบีได้ โดยมีโอกาสใช้งานผิดพลาดน้อยกว่า

     จารบีอเนกประสงค์ของ OMEGA ที่มีสมรรถนะกว้างขวาง และมีคุณภาพสูงได้มาตรฐานจึงทำให้สามารถนำมาใช้กับเครื่องจ่ายจารบีระบบอัตโนมัติได้ หรือ ขั้นตอนการใช้งานก็ง่ายทำให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างงานลดลง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลดลงเพราะชิ้นส่วนของเครื่องจักรทนทานกว่า และเดินเครื่องจักรได้เรียบ และเงียบ และยาวนานกว่า และ น้ำมันหล่อลื่น OMEGA จะเกิดการสลัดออก หรือบีบออก, ไหม้เสียหาย และสกปรกน้อยกว่า

     จากการทดสอบการใช้งานจริงของจารบีอเนกประสงค์ OMEGA ถูกใช้มากกว่า 30,000 ปอนด์ ( 13,500 กิโลกรัม ) และทำการเลือกจารบีทั่วไปมา 21 ชนิดเพื่อนำมาทดสอบเทียบกับจารบี OMEGA 85, OMEGA 33, OMEGA77และ OMEGA 57

     เรื่องต่อไปนี้เป็นประวัติการใช้งานซึ่งน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์  OMEGA ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมได้พิสูจน์ให้เห็น

 

การใช้งานที่อุณหภูมิสูง:

 • Primary FanBearing ของเตาเผาซีเมนต์เป็นเครื่องจักรประเภทหนึ่งที่นำ OMEGA 85 มาทดสอบ ความร้อนจาก Burner ที่อยู่ท้ายเตาเผาจะแผ่รังสีออกมาในบริเวณนี้ และความร้อนที่เกิดจากแบริ่ง ก็จะไปสะสมกัน อุณหภูมิปกติของแบริ่งที่ใช้จารบีทั่วไปสูง 250 OF (121OC)แต่ถ้าใช้ OMEGA 85 อุณหภูมิของแบริ่งจะลดลงที่ 175OF ( 79 OC )
 • OMEGA85ได้ถูกนำเอาไปทดสอบการหล่อลื่นกับปั๊มน้ำมันร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิที่สูงถึง 400 OF ( 204 OC ) ของเครื่องจักรผสมแอสฟัลต์ ที่จะต้องใช้ปั๊ม ๆ น้ำมันร้อนเข้าไปในระบบหัวฉีดแรงดันน้ำมันสูงเพื่อให้น้ำมันร้อนฉีดเข้าไปในห้องผสม  โดยเฉพาะจารบีที่ไม่หลอมละลายที่ทนอุณหภูมิสูงขนาดนี้เท่านั้นที่จะไปหล่อลื่น ปั๊มน้ำมันร้อนเหล่านี้ได้สำหรับ OMEGA85 สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงเหล่านี้ได้ดี
 • แบริ่ง ของพัดลม 10 ตัว ที่ใช้ในเตาเผาโลหะของโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ถูกหล่อลื่นด้วยจารบีธรรมดา ในขณะ ที่พัดลมอีก 10 ตัว ถูกหล่อลื่นด้วย จารบี OMEGA 85 ที่อุณหภูมิปกติในการทำงานของแบริ่งเหล่านี้ประมาณ  240 OF ( 115 OC ) หลังจากใช้งานอยู่ 3 เดือน พัดลม 6 ตัวที่หล่อลื่นด้วยจารบีทั่วไปพังลง ในขณะที่พัดลมที่หล่อลื่นด้วยจารบี OMEGA 85 ทำงานต่อไปได้อีก 2 ปี

 

ความร้อนที่มีความชื้นสูง:

     ในอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรม ที่ทำการผลิตภายใต้สภาวะที่มีทั้งมีความร้อนสูง และความชื้นสูง ทั้งความร้อน และความชื้นต่างก็เป็นสาเหตุที่ทำให้จารบีเสื่อมสภาพได้ และเมื่อนำความร้อน และความชื้นมารวมกัน ทำให้จารบีทั่วไปจะไม่สามารถทำการหล่อลื่นได้ในช่วงเวลาอันสมควร

 • ในโรงงานทำกระป๋องซึ่งสภาวะปลอดเชื้อมีความสำคัญมากดังนั้นจึงมีการใช้ไอน้ำร้อนอย่างยิ่งยวดเพื่อฆ่าเชื้อ ( Sterilize ) ทำความสะอาดภาชนะซึ่งจะทำในขั้นตอนเดียว อุณหภูมิจะสูงถึง 500 OF ( 260 OC ) ในสถานที่ที่เย็น ทำให้เกิดการกลั่นเป็นความชื้นขึ้นมา OMEGA 33 ได้ถูกนำมาทดสอบในสภาวะเช่นนั้น และ OMEGA 33 ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และ สมรรถนะในการหล่อลื่นของมันที่จะหล่อลื่นแบริ่ง และอุปกรณ์นี้ได้
 • ในโรงเลื่อยไม้ ไอน้ำจะถูกพ่นเข้ามาเจอกับไอน้ำร้อนในเตาเผาเพื่อทำให้ไม้ที่เลื่อยไว้แห้ง ไอน้ำจะช่วยควบคุมอัตราการแห้งตัวของไม้ แบริ่ง ของพัดลมตัวกลางของเตาเผาจะต้องเจอกับภาวะที่ทั้งร้อน และชื้นจารบีหล่อลื่น อเนกประสงค์ OMEGA33 ได้ถูกนำมาทดสอบสำหรับการใช้งานนี้ พบว่าจารบีหล่อลื่นก็ยังคงติดเหนียวอยู่ที่ แบริ่ง และยังให้การหล่อลื่นเกิดขึ้นตามที่ต้องการทั้ง ๆ ที่สภาวะการทำงานค่อนข้างรุนแรง
 • ในอุตสาหกรรมแบบเดียวกันแบริ่ง ในแผ่นหัวเลื่อยที่ความเร็วสูงจะทำงานที่อุณหภูมิเหนือจุดเดือดของน้ำในเวลาเดียวกันแบริ่ง ตัวที่อยู่ต่ำกว่าก็จะถูกนำไปยังตำแหน่งซักล้างของน้ำเพื่อทำให้ใบมีดของใบเลื่อยเย็นตัวลงจารบี หล่อลื่นอเนกประสงค์ OMEGA 77 นำมาใช้เพื่อปรับปรุงสมรรถนะของใบเลื่อยให้ดีขึ้น

 

การปนเปื้อนน้ำ:

     การปนเปื้อนน้ำของน้ำมันหล่อลื่น เป็นเรื่องที่วิศวกรการหล่อลื่นเกือบทุกอุตสาหกรรม มีความกังวลใจเสมอ น้ำจะไปแทรกซึมการหล่อลื่น เช่นเดียวกันที่อาจทำให้ข้อต่อที่เคลื่อนที่ได้เกิดการกัดกร่อน น้ำสามารถเข้าไปในแบริ่งได้ถ้าทำการปิดผนึกไม่ดีพอ และ / หรือ เมื่อจารบีไม่ยึดติดกับข้อต่อหมุน หรือ เพลาเพื่อทำให้เกิดการขยายตัว

 • ในการทำกระป๋องเบียร์ มักใช้น้ำร้อนล้างอุปกรณ์ พร้อมความดันสูงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาด แต่ก็จะมีผลต่อจารบีทั่วไปเพราะมีแนวโน้มที่จะชะล้างจารบีให้หลุดออกมาจากชิ้นส่วนที่ทาจารบีไว้ การล้างด้วยน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อน และเบียร์, การสำรองสารหล่อลื่นที่จำกัด, การเข้าถึงตำแหน่งหล่อลื่นที่ค่อนข้างแคบ และเข้าถึงได้ยาก เป็นการทดสอบการใช้งานที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับน้ำมันหล่อลื่น อย่างไรก็ตาม OMEGA 77 สามารถทนทานต่อสภาวะการทำงานที่ยากลำบาก และให้การหล่อลื่นที่ดีกว่า
 • อุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงเลื่อยไม้ ต้องการแบริ่ง ที่ทำงานจมอยู่ในน้ำ แม้ว่าจะมีการออกแบบให้แบริ่งจะต้อง ถูกปกคลุมทั้งหมด แต่ก็เป็นไปได้ยาก จึงต้องใช้จารบีที่ผนึก และกันน้ำเข้า หรือ เป็นชนิดที่ผสมในน้ำได้ OMEGA 95 ซึ่งทนน้ำได้ดีมาก จึงยังคงให้การหล่อลื่นได้ดีในสภาวะการใช้งานดังกล่าว ในขณะที่จารบีอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้
 • จากการทดสอบการใช้งานที่ได้ผลสำเร็จอีกกรณีหนึ่งคือการใช้จารบี OMEGA 57 หล่อลื่นแบริ่ง ล้อรถขุดแร่ที่ต้องทำงานในน้ำเป็นทางยาวหลายไมล์ใต้ดิน

การหล่อลื่นด้วยจารบีที่มากเกินไป:

     เครื่องจักรความเร็ว และกำลังสูงที่ทันสมัยมักจะต้องใช้จารบีในการหล่อลื่นมากจนกระทั่งจารบีสูญเสียความคงตัวและไม่สามารถให้การหล่อลื่นที่เหมาะสมได้อีกต่อไปทุกวันนี้มีการใช้เครื่องจ่ายจารบีอัตโนมัติเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นการหล่อลื่นเกินกว่าความต้องการก็เป็นเรื่องปกติมากเช่น กันเพราะเครื่องจ่ายจารบีก็ยังคงทำงานต่อไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าสภาวะนั้นจำเป็นต้องใช้การหล่อลื่นจากจารบีมากหรือไม่ การหล่อลื่นที่มากเกินไปยังเกิดขึ้นได้มากกว่าเมื่อใช้งานแบบทั่วไป

 • เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หนังสือพิมพ์ 28,000 ฉบับต่อชั่วโมง และแบริ่งจะได้รับแรงเฉือนที่สูงในโรงงานเหล็กกล้าจะต้องพบกับระบบการจ่ายจารบีขนาดใหญ่ รวมทั้งอุณหภูมิที่สูง และความเสี่ยงในการมีน้ำปนเปื้อน จารบี หล่อลื่น อเนกประสงค์ของ OMEGA77 สามารถทำงานในภาวะแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงได้โดยไม่มีความยุ่งยาก

     จารบีหล่อลื่นอเนกประสงค์ของ OMEGA ยังพบว่ามีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมในการปิดผนึกได้ดีเยี่ยม และปกป้องแบริ่ง จากการกัดกร่อน และการปนเปื้อน น้ำมันหล่อลื่นของ OMEGA ยังมีความคงตัวขณะใช้งานได้อย่างดีเลิศ ทำให้เครื่องจักรรับภาระน้ำหนักได้สูง และมีกำลังสูงอีกด้วย

ติดต่อเรา

Image

gbiz logo 01

   บริษัท กรีนบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด

       428/62 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
       เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
       โทร : 02-010-6626, 061-945-9192
       แฟกซ์ : 02-010-6626 กด 10
       อีเมล : gbizoffice@gmail.com