นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต
นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต
ลวดเชื่อม Magna สำหรับงานเชื่อมคุณภาพ เกรดพรีเมียม
ลวดเชื่อม Magna สำหรับงานเชื่อมคุณภาพ เกรดพรีเมียม
เทคโนโลยีเพื่อนาคต
เทคโนโลยีเพื่อนาคต
เครื่องมือสำหรับงานช่าง
เครื่องมือสำหรับงานช่าง
บริการบำรุงรักษา
บริการบำรุงรักษา
previous arrow
next arrow

OMEGA 907

OMEGA 907

คือสารชะล้างเครื่องยนต์และคอมเพรสเซอร์สูตรพิเศษ ที่ช่วยกำจัดสารก่อตัวอันตรายในเครื่องยนต์ด้วยสารเติมแต่งและก่อนการถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออก ช่วยกำจัดกากตะกอนที่สะสมอยู่ OMEGA 907 สารชะล้างเครื่องยนต์ จะช่วยให้น้ำมันใหม่สามารถทำงานได้สมรรถนะสูงสุดและยังช่วยปกป้องและหล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีที่สุด

เกิดอะไรขึ้นหากไม่ใช้ OMEGA 907:

           การเพิ่มสมรรถนะและการออกแบบที่เผื่อมาน้อยของเครื่องยนต์สมัยใหม่นั้น ทำให้น้ำมันเครื่องต้องทำงานหนักมากขึ้นในการรักษาการทำงานของเครื่องยนต์ให้ราบเรียบ ธรรมชาติของการแข่งขันที่สูงของอุตสาหกรรม เกือบทุกประเภท บังคับให้ผู้ใช้งานต้องยืดระยะเวลาของการบำรุงรักษาของเครื่องยนต์ออกไป ในขณะที่ต้องใช้งานในสภาพสูงสุดแทบตลอดเวลา น้ำมันเครื่องในยุคใหม่ถูกออกแบบมาพร้อมกับสารเติมแต่งที่ซับซ้อน ซึ่งผลิตขึ้นโดยจำกัดอายุการใช้งานเมื่อใช้งานเกินขีดจำกัดหรือน้ำมันต้องทำงานอยู่ในสภาวะรุนแรงสารเติมแต่งจะแตกตัวออกและไม่สามารถให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างปกติอีกต่อไป

 1. สารต้านทานการสึกหรอจะแตกตัวและชิ้นส่วนโลหะจะถูกขูดออกอนุภาคจะล่องลอยหมุนเวียนอยู่ในน้ำมันที่ใช้งานมาหนักเกินไป
 2. สารยับยั้งการกัดกร่อนจะอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีกรดก่อตัวขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี จากวัฎจักรการเผาไหม้ สารตกค้างจะเริ่มทำลายแหวน, วาล์ว, กระบอกสูบ, ผนังลูกสูบ, ลูกปืน และอื่น ๆ
 3. สารทำความสะอาดและสารกระจายตัวจะสูญเสียความสามารถในการชำระล้างตะกอนที่แขวนลอยอยู่เนื่องจากการใช้งานหนักเกินไปและเริ่มมีการก่อตัวของยางเหนียวและคราบข้นในชิ้นส่วนและอาจเกิดการก่อตัวของคราบแข็ง ที่ทำให้เกิดความร้อนสูง
 4. การผสมผสานของอนุภาคต่างๆที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของสารเติมแต่งดังกล่าวข้างต้นจะหมุนเวียนอยู่ในเครื่องยนต์และวาล์วนำไปสู่วัฎจักรเลวร้ายของการเสียดสีในชิ้นส่วนเครื่องยนต์
 5. สารต้านทานการแข็งตัว Glycol ในน้ำมันเครื่องจะเริ่มทำลายสารเติมแต่งและสมรรถนะของเครื่องยนต์จะค่อย ๆ เสื่อมถอยลง จนกระทั่งเกิดความเสียหายร้ายแรงตามมา

 

เกิดอะไรขึ้นในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั่วไป:

           เมื่อสารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่นมีอายุการใช้งานถึงจุดสิ้นสุด การใช้งานต่อไปจะทำให้เกิดสารแปลกปลอมที่กลับมาทำลายเครื่องยนต์ขึ้นอีกนานับชนิดซึ่งแขวนลอยอยู่ (หากสารทำความสะอาดยังคงทำงานอยู่ได้) หรือปกคลุมไปทั่วทั้งเครื่องในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั่วไปจะสามารถกำจัดสารแขวนลอยแปลกปลอมเหล่านี้ แต่ก็ยังคงมีการตกค้างของน้ำมันเครื่องเก่า อย่างน้อยหนึ่งไพนท์ (600 มิลลิลิตร) อยู่ในอ่างน้ำมันเครื่อง หรือปกคลุมอยู่ในเครื่องยนต์ในกรณีเลวร้ายย อาจเกิดการเหนียวติดในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ เมื่อน้ำมันเครื่องใหม่ถูกเติมในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายแบบธรรมดา สารแปลกปลอมในน้ำมันเครื่องเก่าจะยังคงปกคลุมอยู่ในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และเริ่มทำปฏิกิริยาต่อสารเติมแต่งในน้ำมันเครื่องใหม่ทันทีสารเติมแต่งในน้ำมันเครื่องใหม่ที่ถูกเติมในทันทีนั้นจะถูกทำลายโดยสารแปลกปลอมจากน้ำมันเครื่องเก่าและไม่สามารถให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้ตลอดอายุการใช้งานน้ำมันเครื่องใหม่จะให้ระดับการปกป้องที่ต่ำลงตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งานและในกรณีเลวร้ายจะไม่เหลือการปกป้องใดๆเลยเมื่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จสิ้นสภาพของน้ำมันเครื่องจะแย่ลงจนกระทั่งเครื่องยนต์เกิดความเสียหาย

 

เมื่อใช้ OMEGA 907:

           เมื่อเติม OMEGA 907 ลงไปในน้ำมันเก่าก่อนที่จะทำการเปลี่ยนถ่ายมันจะทำปฏิกิริยาต่อคราบเหนียว และคราบแข็งที่ก่อตัวในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ทุกส่วนทันทีเพื่อทำลายสารยึดเกาะโลหะต่างๆ และสารแขวนลอยต่างๆ เหล่านี้ไว้ในน้ำมันเก่าเพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายออก

การทำงานสูตรเป็นกลางพิเศษของ OMEGA907 จะตอบโต้กับสภาวะเป็นกรดที่เกิดขึ้นในน้ำมันตกค้าง ป้องกันความเสียหายจากการกัดกร่อน OMEGA907 ยังทำลาย Glycol และสารตกค้าง เพื่อป้องกันชิ้นส่วนของเครื่องยนต์จากคุณสมบัติต่อต้านการหล่อลื่นของ Glycol ด้วย

         OMEGA907 ไม่เหมือนกับสารชำระล้างทั่วไปมันสามารถเติมลงในเครื่องยนต์ที่กำลังทำงานอยู่และยังสามารถกำจัดคราบแข็งและสารก่อตัวบนวาล์ว และตัวยกไฮดรอลิก เมื่อความมั่นใจในการใช้งานหลังการเปลี่ยนถ่ายด้วยคุณสมบัติของการการทำความสะอาดและชำระล้างในทุกส่วนของ OMEGA 907 ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อใช้ OMEGA 907 ในการปรับปรุงน้ำมันเครื่องเก่าที่ถูกถ่ายออกจากอ่างน้ำมันเครื่องแล้ว สารตกค้างที่เป็นอันตรายจะถูกกำจัดออกอย่างง่ายดาย ซึ่งจะทำให้น้ำมันเครื่องใหม่ที่จะใส่ลงไปภายหลังสามารถที่จะทำงานได้อย่างดีโดยปราศจากการเสื่อมสภาพทันทีจากสารแปลกปลอมในน้ำมันเครื่องเก่าที่ตกค้างอยู่ในเครื่องยนต์

 

การใช้งาน:

สำหรับเครื่องยนต์:

 1. ดับเครื่องยนต์เมื่อใช้งานจนมีอุณหภูมิสูงถึงอุณหภูมิใช้งานปกติ
 2. เติม OMEGA 907 จำนวน 300 มิลลิลิตร ต่อทุก ๆ น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร
 3. สตาร์ทเครื่องแล้วทิ้งไว้ที่รอบเดินเบาเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นถ่ายน้ำมันเครื่องออกในขณะร้อน
 4. ตรวจเปลี่ยนปลั๊กน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง และเติมน้ำมันเครื่อง OMEGA ใหม่ลงไป
 5. เติมเมื่อเปลี่ยนถ่ายซ้ำทุกๆ 10,000 กิโลเมตร หรือทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อความมั่นใจนการปกป้องสูงสุด

 

สำหรับคอมเพรสเซอร์:

 1. เติม OMEGA 907 ปริมาตร 10% ของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่มีอยู่
 2. เดินเครื่องคอมเพรสเซอร์เบาๆ เป็นเวลา 30 นาที
 3. ถ่ายน้ำมันเติมออก และเติมน้ำมันใหม่

ติดต่อเรา

Image

gbiz logo 01

   บริษัท กรีนบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด

       428/62 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
       เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
       โทร : 02-010-6626, 061-945-9192
       แฟกซ์ : 02-010-6626 กด 10
       อีเมล : gbizoffice@gmail.com