Phone New Fax New

Error: No articles to display

Tuesday, 22 March 2016 10:09

การพัฒนาของจารบีอเนกประสงค์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

     แผนกผลิตของ OMEGA ได้พัฒนา และออกสูตรจารบีสมรรถนะสูงที่ให้การหล่อลื่นที่มีหน้าที่พิเศษภายใต้สภาวะการปฏิบัติการที่หลากหลาย น้ำมันหล่อลื่น อเนกประสงค์ของ OMEGA นี้ได้ออกแบบให้มี สมรรถนะสูงกว่า จารบีทั่วไป น้ำมันหล่อลื่นในอุตสาหกรรมอเนกประสงค์ของ OMEGA ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้หลายประการ ดังนี้

 • ปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักรให้ดีขึ้น
 • กำจัดการใช้งานผิดประเภท
 • ง่ายต่อการเก็บสต๊อกสินค้าคงคลัง
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อกสินค้าคงคลัง และลดเนื้อที่ในการเก็บสต๊อกสินค้าคงคลังลง
 • สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย
 • ลดการเสียของอุปกรณ์ลง หรือลดเวลาที่สูญเสียไปในการผลิต

     ในการผลิตความต้องการใช้จารบีที่มีน้อยชนิดกว่า การซื้อ และ สต๊อกจารบีก็จะน้อยลงไปด้วย การซื้อจารบีที่มีน้อยชนิดในปริมาณมากนับเป็นการลดต้นทุนที่ถูกต้องเพราะราคาต่อหน่วยจะลดลง ช่างที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม หรือ มีความชำนาญเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้งานจารบีได้ โดยมีโอกาสใช้งานผิดพลาดน้อยกว่า

     จารบีอเนกประสงค์ของ OMEGA ที่มีสมรรถนะกว้างขวาง และมีคุณภาพสูงได้มาตรฐานจึงทำให้สามารถนำมาใช้กับเครื่องจ่ายจารบีระบบอัตโนมัติได้ หรือ ขั้นตอนการใช้งานก็ง่ายทำให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างงานลดลง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลดลงเพราะชิ้นส่วนของเครื่องจักรทนทานกว่า และเดินเครื่องจักรได้เรียบ และเงียบ และยาวนานกว่า และ น้ำมันหล่อลื่น OMEGA จะเกิดการสลัดออก หรือบีบออก, ไหม้เสียหาย และสกปรกน้อยกว่า

     จากการทดสอบการใช้งานจริงของจารบีอเนกประสงค์ OMEGA ถูกใช้มากกว่า 30,000 ปอนด์ ( 13,500 กิโลกรัม ) และทำการเลือกจารบีทั่วไปมา 21 ชนิดเพื่อนำมาทดสอบเทียบกับจารบี OMEGA 85, OMEGA 33, OMEGA77และ OMEGA 57

     เรื่องต่อไปนี้เป็นประวัติการใช้งานซึ่งน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์  OMEGA ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมได้พิสูจน์ให้เห็น

 

การใช้งานที่อุณหภูมิสูง:

 • Primary FanBearing ของเตาเผาซีเมนต์เป็นเครื่องจักรประเภทหนึ่งที่นำ OMEGA 85 มาทดสอบ ความร้อนจาก Burner ที่อยู่ท้ายเตาเผาจะแผ่รังสีออกมาในบริเวณนี้ และความร้อนที่เกิดจากแบริ่ง ก็จะไปสะสมกัน อุณหภูมิปกติของแบริ่งที่ใช้จารบีทั่วไปสูง 250 OF (121OC)แต่ถ้าใช้ OMEGA 85 อุณหภูมิของแบริ่งจะลดลงที่ 175OF ( 79 OC )
 • OMEGA85ได้ถูกนำเอาไปทดสอบการหล่อลื่นกับปั๊มน้ำมันร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิที่สูงถึง 400 OF ( 204 OC ) ของเครื่องจักรผสมแอสฟัลต์ ที่จะต้องใช้ปั๊ม ๆ น้ำมันร้อนเข้าไปในระบบหัวฉีดแรงดันน้ำมันสูงเพื่อให้น้ำมันร้อนฉีดเข้าไปในห้องผสม  โดยเฉพาะจารบีที่ไม่หลอมละลายที่ทนอุณหภูมิสูงขนาดนี้เท่านั้นที่จะไปหล่อลื่น ปั๊มน้ำมันร้อนเหล่านี้ได้สำหรับ OMEGA85 สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงเหล่านี้ได้ดี
 • แบริ่ง ของพัดลม 10 ตัว ที่ใช้ในเตาเผาโลหะของโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ถูกหล่อลื่นด้วยจารบีธรรมดา ในขณะ ที่พัดลมอีก 10 ตัว ถูกหล่อลื่นด้วย จารบี OMEGA 85 ที่อุณหภูมิปกติในการทำงานของแบริ่งเหล่านี้ประมาณ  240 OF ( 115 OC ) หลังจากใช้งานอยู่ 3 เดือน พัดลม 6 ตัวที่หล่อลื่นด้วยจารบีทั่วไปพังลง ในขณะที่พัดลมที่หล่อลื่นด้วยจารบี OMEGA 85 ทำงานต่อไปได้อีก 2 ปี

 

ความร้อนที่มีความชื้นสูง:

     ในอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรม ที่ทำการผลิตภายใต้สภาวะที่มีทั้งมีความร้อนสูง และความชื้นสูง ทั้งความร้อน และความชื้นต่างก็เป็นสาเหตุที่ทำให้จารบีเสื่อมสภาพได้ และเมื่อนำความร้อน และความชื้นมารวมกัน ทำให้จารบีทั่วไปจะไม่สามารถทำการหล่อลื่นได้ในช่วงเวลาอันสมควร

 • ในโรงงานทำกระป๋องซึ่งสภาวะปลอดเชื้อมีความสำคัญมากดังนั้นจึงมีการใช้ไอน้ำร้อนอย่างยิ่งยวดเพื่อฆ่าเชื้อ ( Sterilize ) ทำความสะอาดภาชนะซึ่งจะทำในขั้นตอนเดียว อุณหภูมิจะสูงถึง 500 OF ( 260 OC ) ในสถานที่ที่เย็น ทำให้เกิดการกลั่นเป็นความชื้นขึ้นมา OMEGA 33 ได้ถูกนำมาทดสอบในสภาวะเช่นนั้น และ OMEGA 33 ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และ สมรรถนะในการหล่อลื่นของมันที่จะหล่อลื่นแบริ่ง และอุปกรณ์นี้ได้
 • ในโรงเลื่อยไม้ ไอน้ำจะถูกพ่นเข้ามาเจอกับไอน้ำร้อนในเตาเผาเพื่อทำให้ไม้ที่เลื่อยไว้แห้ง ไอน้ำจะช่วยควบคุมอัตราการแห้งตัวของไม้ แบริ่ง ของพัดลมตัวกลางของเตาเผาจะต้องเจอกับภาวะที่ทั้งร้อน และชื้นจารบีหล่อลื่น อเนกประสงค์ OMEGA33 ได้ถูกนำมาทดสอบสำหรับการใช้งานนี้ พบว่าจารบีหล่อลื่นก็ยังคงติดเหนียวอยู่ที่ แบริ่ง และยังให้การหล่อลื่นเกิดขึ้นตามที่ต้องการทั้ง ๆ ที่สภาวะการทำงานค่อนข้างรุนแรง
 • ในอุตสาหกรรมแบบเดียวกันแบริ่ง ในแผ่นหัวเลื่อยที่ความเร็วสูงจะทำงานที่อุณหภูมิเหนือจุดเดือดของน้ำในเวลาเดียวกันแบริ่ง ตัวที่อยู่ต่ำกว่าก็จะถูกนำไปยังตำแหน่งซักล้างของน้ำเพื่อทำให้ใบมีดของใบเลื่อยเย็นตัวลงจารบี หล่อลื่นอเนกประสงค์ OMEGA 77 นำมาใช้เพื่อปรับปรุงสมรรถนะของใบเลื่อยให้ดีขึ้น

 

การปนเปื้อนน้ำ:

     การปนเปื้อนน้ำของน้ำมันหล่อลื่น เป็นเรื่องที่วิศวกรการหล่อลื่นเกือบทุกอุตสาหกรรม มีความกังวลใจเสมอ น้ำจะไปแทรกซึมการหล่อลื่น เช่นเดียวกันที่อาจทำให้ข้อต่อที่เคลื่อนที่ได้เกิดการกัดกร่อน น้ำสามารถเข้าไปในแบริ่งได้ถ้าทำการปิดผนึกไม่ดีพอ และ / หรือ เมื่อจารบีไม่ยึดติดกับข้อต่อหมุน หรือ เพลาเพื่อทำให้เกิดการขยายตัว

 • ในการทำกระป๋องเบียร์ มักใช้น้ำร้อนล้างอุปกรณ์ พร้อมความดันสูงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาด แต่ก็จะมีผลต่อจารบีทั่วไปเพราะมีแนวโน้มที่จะชะล้างจารบีให้หลุดออกมาจากชิ้นส่วนที่ทาจารบีไว้ การล้างด้วยน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อน และเบียร์, การสำรองสารหล่อลื่นที่จำกัด, การเข้าถึงตำแหน่งหล่อลื่นที่ค่อนข้างแคบ และเข้าถึงได้ยาก เป็นการทดสอบการใช้งานที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับน้ำมันหล่อลื่น อย่างไรก็ตาม OMEGA 77 สามารถทนทานต่อสภาวะการทำงานที่ยากลำบาก และให้การหล่อลื่นที่ดีกว่า
 • อุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงเลื่อยไม้ ต้องการแบริ่ง ที่ทำงานจมอยู่ในน้ำ แม้ว่าจะมีการออกแบบให้แบริ่งจะต้อง ถูกปกคลุมทั้งหมด แต่ก็เป็นไปได้ยาก จึงต้องใช้จารบีที่ผนึก และกันน้ำเข้า หรือ เป็นชนิดที่ผสมในน้ำได้ OMEGA 95 ซึ่งทนน้ำได้ดีมาก จึงยังคงให้การหล่อลื่นได้ดีในสภาวะการใช้งานดังกล่าว ในขณะที่จารบีอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้
 • จากการทดสอบการใช้งานที่ได้ผลสำเร็จอีกกรณีหนึ่งคือการใช้จารบี OMEGA 57 หล่อลื่นแบริ่ง ล้อรถขุดแร่ที่ต้องทำงานในน้ำเป็นทางยาวหลายไมล์ใต้ดิน

การหล่อลื่นด้วยจารบีที่มากเกินไป:

     เครื่องจักรความเร็ว และกำลังสูงที่ทันสมัยมักจะต้องใช้จารบีในการหล่อลื่นมากจนกระทั่งจารบีสูญเสียความคงตัวและไม่สามารถให้การหล่อลื่นที่เหมาะสมได้อีกต่อไปทุกวันนี้มีการใช้เครื่องจ่ายจารบีอัตโนมัติเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นการหล่อลื่นเกินกว่าความต้องการก็เป็นเรื่องปกติมากเช่น กันเพราะเครื่องจ่ายจารบีก็ยังคงทำงานต่อไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าสภาวะนั้นจำเป็นต้องใช้การหล่อลื่นจากจารบีมากหรือไม่ การหล่อลื่นที่มากเกินไปยังเกิดขึ้นได้มากกว่าเมื่อใช้งานแบบทั่วไป

 • เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หนังสือพิมพ์ 28,000 ฉบับต่อชั่วโมง และแบริ่งจะได้รับแรงเฉือนที่สูงในโรงงานเหล็กกล้าจะต้องพบกับระบบการจ่ายจารบีขนาดใหญ่ รวมทั้งอุณหภูมิที่สูง และความเสี่ยงในการมีน้ำปนเปื้อน จารบี หล่อลื่น อเนกประสงค์ของ OMEGA77 สามารถทำงานในภาวะแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงได้โดยไม่มีความยุ่งยาก

     จารบีหล่อลื่นอเนกประสงค์ของ OMEGA ยังพบว่ามีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมในการปิดผนึกได้ดีเยี่ยม และปกป้องแบริ่ง จากการกัดกร่อน และการปนเปื้อน น้ำมันหล่อลื่นของ OMEGA ยังมีความคงตัวขณะใช้งานได้อย่างดีเลิศ ทำให้เครื่องจักรรับภาระน้ำหนักได้สูง และมีกำลังสูงอีกด้วย

Read 72175 times

Product Cetegory

Product Features

 • All
 • Magna Welding
 • Omega Additive Other
 • Omega Food Grade
 • Omega Grease
 • Omega Oil
 • Title
 • Random
 • จารบีทนความร้อน

  จารบีทนความร้อน

  จารบีทนความร้อน จารบีทนความร้อน OMEGA 33 จารบีทนไอน้ำร้อนในเตาเผา ตู้อบอุปกรณ์ ที่ใช้กระบวนการเคมีที่มีไอ เกี่ยวข้อง ให้ขีดจำกัดถึง 315 °C+ OMEGA 35 จารบีหล่อลื่นแบริ่งในเตาอบ อุปกรณ์การใช้งานที่เคลื่อนที่ช้าๆ
  Read More
  • Omega Grease
 • น้ำมันไฮดรอลิค

  น้ำมันไฮดรอลิค

  น้ำมันไฮดรอลิค OMEGA 606 ชนิด มัลติเกรด (SAE 10w40) น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิก ชนิดที่ดีที่สุดใช้งานหล่อลื่นในระบบไฮดรอลิก ที่ใช้งานหนัก อย่างดีเยี่ยม โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายเป็นเวลาถึง 10 ปี OMWGA
  Read More
  • Omega Oil
 • จารบีทนความเย็น

  จารบีทนความเย็น

    จารบีทนความเย็น OMEGA 66 จารบีทนอุณหภูมิเย็นจัดถึง -55 OC ที่นิยมใช้ในทางทหาร หรือ องค์กรอื่น ๆ ในโลก ให้ความสำคัญในด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพ สมรรถนะที่สูง
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีทนเคมี กรด และออกซิเจน

  จารบีทนเคมี กรด และออกซิเจน

  จารบีทนเคมี กรด และออกซิเจน OMEGA 28 สารหล่อลื่นซึ่งผลิตขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี สำหรับใช้ในงานกับส่วนที่ทำหน้าที่ปิดเปิดทางผ่านของของเหลว Flanges Valves Pumps Swivel Joints
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีทนน้ำเค็ม และป้องกันสนิม

  จารบีทนน้ำเค็ม และป้องกันสนิม

  จารบีทนน้ำเค็ม และป้องกันสนิม OMEGA 95 จารบีที่ผสมหัวเชื้อป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเลชนิดเข้มข้นสูง ทนต่อการกัดกร่อนและง่ายต่อการแปรสภาพ เช่น การประมง การเจาะบ่อน้ำมัน การเจาะบ่อแก๊สนอกฝั่งทะเล การขนส่ง น้ำมันทางเรือฯลฯ 
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีหล่อลื่นเฟืองเปิด ทนน้ำ ต้านสนิม

  จารบีหล่อลื่นเฟืองเปิด ทนน้ำ ต้านสนิม

  จารบีหล่อลื่นเฟืองเปิด ทนน้ำ ต้านสนิม OMEGA 73 จารบีเฟืองท้ายเปิด ทนต่อแรง เหวี่ยงและแรงสลัด ทนน้ำ ฝุ่น โคลน ประกอบด้วย Capillary action ปกป้องหลายชั้น
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีสำหรับแบริ่งอุตสาหกรรม

  จารบีสำหรับแบริ่งอุตสาหกรรม

  จารบีสำหรับแบริ่งอุตสาหกรรม OMEGA 22 จารบีหล่อลื่นสารสังเคราะห์ PTFE เหมาะสำหรับใช้กับตลับปืน รวมถึงราววิ่งและอุปกรณ์นำร่อง ข้อต่อและคับปลิงอื่นๆ 
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีแบริ่งทนน้ำ รับแรงกระแทกสูง

  จารบีแบริ่งทนน้ำ รับแรงกระแทกสูง

  จารบีแบริ่งทนน้ำ รับแรงกระแทกสูง OMEGA 51 จารบีหล่อลื่นโมลี่ สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า และลูกปืนรอบจัดที่ใช้งานหนักไม่เป็นสื่อไฟฟ้า OMEGA 57 จารบีหล่อลื่นทนแรงกระแทกสูง ทนนน้ำ ฝุ่น โคลน ทนความร้อน 250
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีหล่อลื่นปลอกคม สลัก บุช พิน

  จารบีหล่อลื่นปลอกคม สลัก บุช พิน

  จารบีหล่อลื่นปลอกคม สลัก บุช พิน OMEGA 64 จารบีที่มีความเหนียวแน่น ทนทาน เกาะติดทนสูง เป้าหมายก็เพื่อให้การหล่อลื่น ระบบล้อตีนตะขาบ สลัก และบุชโรลเลอร์ ที่ใช้งานหนัก ทนต่อสภาวะน้ำ
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีแบริ่งรอบสูง 10,000 RPM

  จารบีแบริ่งรอบสูง 10,000 RPM

  จารบีแบริ่งรอบสูง 10,000 RPM OMEGA 66 หล่อลื่นแบริ่งที่มีความเร็วสูง เช่น แบริ่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ที่ตั้งความเร็วในการปฏิบัติงานที่ ความเร็วระหว่าง 25,000 ถึง 30,000
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีหล่อลื่นโซ่ สลิง

  จารบีหล่อลื่นโซ่ สลิง

  จารบีหล่อลื่นโซ่ สลิง OMEGA 65 จารบีโพลีเมอร์ชนิด FLUORINATED ที่มี High-Contrast สูง ในรูปของ Methacrylate จะช่วยในการแทรกซึมและหล่อลื่นที่ขอบนอกของลวดสลิง และหยุดการสึกหรอ ยึดติดผิวโลหะได้ดี
  Read More
  • Omega Grease
 • น้ำมันสำหรับโซ่ และรางเลื่อนอุตสาหกรรม

  น้ำมันสำหรับโซ่ และรางเลื่อนอุตสาหกรรม

  น้ำมันสำหรับโซ่ และรางเลื่อนอุตสาหกรรม OMEGA 608 น้ำมันสำหรับโซ่และรางเลื่อน โซ่สายพาน ความเร็วสูง และ hookways SAE 30,40,50 Omega 641 ThermaSyn (100%)
  Read More
  • Omega Oil
load more hold SHIFT key to load all load all

ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • All
 • MagnaWelding
 • OmegaLubricant
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Case welding Egypt

  Case welding Egypt

  กรณีศึกษา Case welding - Repairing Railway Manganese Frog at Egypt CUSTOMER: Egyptian Railways - Abbaseya Production WorkshopEgypt
  Read More
  • MagnaWelding
 • Case welding India

  Case welding India

  กรณีศึกษา Case welding Rail - Road Crossing in front India Name of Authorized Distributor Millennium Products
  Read More
  • OmegaLubricant
 • Case welding Malaysia

  Case welding Malaysia

  กรณีศึกษา Case welding - Repairing Railway KTMB  Malaysia railway Case welding CUSTOMER: KTMB  Malaysia railway MAGNA 
  Read More
  • MagnaWelding
 • CERTIFICATE OF CONFORMANCE - ALLERGEN FREE

  CERTIFICATE OF CONFORMANCE - ALLERGEN FREE

                             Allergens หมายถึงสารก่อภูมิแพ้
  Read More
 • การพัฒนาของจารบีอเนกประสงค์

  การพัฒนาของจารบีอเนกประสงค์

       แผนกผลิตของ OMEGA ได้พัฒนา และออกสูตรจารบีสมรรถนะสูงที่ให้การหล่อลื่นที่มีหน้าที่พิเศษภายใต้สภาวะการปฏิบัติการที่หลากหลาย น้ำมันหล่อลื่น อเนกประสงค์ของ OMEGA นี้ได้ออกแบบให้มี สมรรถนะสูงกว่า จารบีทั่วไป น้ำมันหล่อลื่นในอุตสาหกรรมอเนกประสงค์ของ OMEGA ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้หลายประการ ดังนี้
  Read More
  • OmegaLubricant
 • การหล่อลื่นคืออะไร

  การหล่อลื่นคืออะไร

       การหล่อลื่นเป็นกระบวนการลดการเสียดทาน การเสียดทานเป็น คำสำคัญ ที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการหล่อลื่น ดังนั้นในส่วนแรกจะเป็นการให้คำจำกัดความเรื่องการเสียดทาน สาเหตุ และผลกระทบของการเสียดทาน สำหรับส่วนหลังจะเกี่ยวข้องกับการหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นทำงานอย่างไร การใช้งานที่แตกต่างกัน และปรับปรุงสมบัติการหล่อลื่นของผลิตภัณฑ์ของแผนกผลิต OMEGA อย่างไร
  Read More
  • OmegaLubricant
 • บรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์รุ่นทันสมัยของ OMEGA

  บรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์รุ่นทันสมัยของ OMEGA

    บรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์รุ่นทันสมัยของ OMEGAให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้อย่างไร  การนำในการริเริ่มของ OMEGA:      ในอุตสาหกรรมของน้ำมันหล่อลื่นยกเว้น แผนกผลิตของ OMEGA ผู้จำหน่ายทุกคนยังคงใช้ถังทรงกลม (Drum) ที่ทำด้วยเหล็ก เก่า และล้าสมัยเป็นภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้ลูกค้าเพราะถังทรงกลมเหล่านั้นมีราคาถูกมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นและจารบีมักจะใช้ถังทรงกลมมือสองหรือที่ใช้แล้วบ่อยๆ
  Read More
  • OmegaLubricant
 • อันตราย และข้อควรระวังของผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่น

  อันตราย และข้อควรระวังของผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่น

       ปัญหาด้านสุขภาพจากการสัมผัสน้ำมันหล่อลื่นไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก แต่จะเกิดขึ้นเมื่อได้สัมผัสน้ำมันหล่อลื่นเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติแล้วก็เหมือนกับสารเคมีทุกประเภทที่คนที่ค่อนข้างไวมาก ๆ มีแนวโน้มที่จะแพ้( Hyper - Allergenic ) น้ำมันหล่อลื่นบางชนิด หรือ ส่วนผสมในน้ำมันหล่อลื่น ทำนองเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันที่พบว่าคนบางคนอาจเกิดเป็นผื่นคันได้หลังจากทานสตรอเบอรี่ และมะเขือเทศในขณะที่คนส่วนใหญ่เอร็ดอร่อยกับอาหารเหล่านี้ตามปกติโดยไม่มีอาการป่วยใด ๆ เลย 
  Read More
  • OmegaLubricant

 

VdoMagma Welding

Vdo Cleaners

Vdo TOOLS EQUIPTMENT