Phone New Fax New

Error: No articles to display

Monday, 21 March 2016 09:37

บรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์รุ่นทันสมัยของ OMEGA

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

บรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์รุ่นทันสมัยของ OMEGAให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้อย่างไร 

OMEGA LOGO

การนำในการริเริ่มของ OMEGA:

     ในอุตสาหกรรมของน้ำมันหล่อลื่นยกเว้น แผนกผลิตของ OMEGA ผู้จำหน่ายทุกคนยังคงใช้ถังทรงกลม (Drum) ที่ทำด้วยเหล็ก เก่า และล้าสมัยเป็นภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้ลูกค้าเพราะถังทรงกลมเหล่านั้นมีราคาถูกมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นและจารบีมักจะใช้ถังทรงกลมมือสองหรือที่ใช้แล้วบ่อยๆ ส่วนประกอบที่อาจทำลายคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นที่บรรจุในถังดังกล่าว ไม่ได้ถูกกำจัดออกไปหมดโดยการใช้ไอน้ำทำความสะอาด และการเสตอริไลซ์  บริเวณซอกเล็กซอกน้อย และบริเวณที่เข้าไม่ถึงของภาชนะมักจะสกปรก หรือ ปนเปื้อนได้ ถึงกระนั้นก็ตามผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น และจารบีก็ไม่ได้คิดถึงอะไรนอกจากบรรจุผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยถังบรรจุดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่ กรด หรือ ตัวทำละลาย ที่สามารถทำลายคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นและจารบียังคงมีอยู่ในถังโลหะ

     จากเรื่องราวดังกล่าว ผู้ใช้จารบี หรือ น้ำมันหล่อลื่นที่บรรจุในถังบรรจุที่ใช้แล้ว ราคาถูก ไม่มีความรู้ว่า สิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ ในถังสามารถทำลายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้ หรือ ไม่

     ยกตัวอย่าง ภาชนะที่ยังมีร่องรอยของจารบีประเภทโซเดียม ( sodium grease) อยู่ จะทำปฏิกิริยา อย่างรุนแรง เมื่อนำถังนี้ไปบรรจุจารบีประเภทลิเธียม ( lithium grease )

     แผนกผลิตของOMEGA พัฒนาภาชนะที่ทำด้วย โพลิเมอร์ ชนิดความหนาแน่นสูงที่ออกแบบพิเศษเพื่อบรรจุน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพของ OMEGA อย่างที่รู้กันไม่มีผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นรายใดในโลกที่จะใช้ภาชนะที่มีคุณภาพสูงเช่นนี้สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม

 

ภาชนะบรรจุน้ำมันหล่อลื่นของ OMEGA:

     ภาชนะของ OMEGA ผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกปรับความดัน (Regulated - pressure plastics Moulding ) ซึ่งการขึ้นรูปแบบนี้เป็นการกำจัดรอยตำหนิด้านข้างให้หมดไป มีโครงสร้างในแนวดิ่งเพื่อทำให้ภาชนะรับแรงสูง ๆ ได้โดยไม่เสียรูป หรือ แตกร้าว

     ภาชนะของ OMEGA ได้จดสิทธิบัตรที่สหรัฐอเมริกา และทั่วโลกภายใต้หมายเลขสิทธิบัตร 3.770.156, supp.หมายเลข 72, 141S และ 23

     นอกจากนี้ภาชนะของ OMEGA ยังได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งของสหรัฐอเมริกา ( U. S. Department of Transport, D. O. T. ) และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามมาตรฐานนานาชาติ

 

ข้อได้เปรียบที่ได้รับ:

ภาชนะโพลิเมอร์ของ OMEGA ที่มีสมรรถนะสูงมีข้อได้เปรียบเหนือถังเหล็กทั่วไปหลายประการ ดังนี้

1. กำจัดปัญหาการกัดกร่อน

ถังเหล็กกล้า และภาชนะโลหะสามารถเกิดสนิมได้มาก สนิมเหล็กที่เกิดขึ้นจะปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นซึ่งก็หมายถึงสามารถทำลายเครื่องจักร และอุปกรณ์ได้ ภาชนะของ OMEGA จะมีความ ทนทานมาก แม้จะเก็บในที่กลางแจ้ง

2. ไม่รั่ว

     ในระหว่างการผลิตภาชนะโลหะจะต้องผ่านการเชื่อมตะเข็บ ภาชนะโลหะอาจเกิดรูรั่วได้เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนหรือ เกิดแรงกดที่เกิดจากการวางซ้อนกันในระหว่างการขนส่ง และขนถ่าย การรั่วที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความรำคาญ และเป็นการสูญเสียผลิตภัณฑ์

3. น้ำหนักเบา

     ถังเหล็กกล้าหนัก และยากที่คนจะยกขึ้นได้ ถ้าแยกใส่ภาชนะที่เล็กกว่าก็ต้องใช้ปั๊มพิเศษ หรือ อุปกรณ์แบบกาลักน้ำ หรือ ไซฟอน ภาชนะแบบนี้ทำให้ขนส่งก็ยากใช้ก็ยากในทางกลับกันภาชนะของ OMEGA แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบา และยังมีให้เลือกหลายขนาดตามต้องการ รูปร่างของภาชนะนี้จะเปิดทางหัวจึงง่ายต่อการขนถ่าย หรือ บรรจุผลิตภัณฑ์ อีกอย่างหนึ่ง ที่ฝาของภาชนะมี spout ที่มีที่ดึงขึ้นได้ที่จดสิทธิบัตรไว้ทำให้ขนถ่ายหรืบรรจุน้ำมันได้ง่ายมาก ภาชนะโพลิเมอร์ของ OMEGA ขนส่งง่าย และคนเพียงคนเดียวก็ยกขึ้นได้

4. ประหยัดเนื้อที่ และวางซ้อนกันได้

     ภาชนะโพลิเมอร์ของ OMEGA ถูกออกแบบ และผลิตขึ้นเพื่อให้สามารถวางซ้อนกันได้ 4 หรือ 5 ชั้นทั้ง ๆ ที่บรรจุน้ำมันเต็มถัง ทำให้สามารถประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ และชั้นที่วางซ้อนกันได้อย่างมั่นคงทำให้เกิดความปลอดภัยต่อคนงาน แม้ภาชนะจะถูกกดทับแรง ๆ  ภาชนะนี้ก็ยังคืนกลับรูปร่างได้เหมือนเดิมโดยไม่เกิดการแตกร้าว และไม่เป็นรอยเหมือนกระป๋องโลหะ

5. สวย ดึงดูดใจ และนำกลับไปใช้ได้อีก

     เมื่อใช้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพของ OMEGA หมดแล้ว ภาชนะบรรจุที่ใช้สะดวก และเบาก็ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่ดึงดูดใจ และมีคุณค่า เราสามารถนำภาชนะนี้ไปใช้ทำอย่างอื่นอีกได้หลายอย่าง เช่น

 • เครื่องจ่ายอาหารสัตว์
 • ถังซักรีด
 • ถังใส่เหยื่อปลาหรือถังใส่ปลามินโน
 • ถังใส่ทรายที่ใช้ป้องกันไฟไหม้
 • ภาชนะใส่ของเสีย
 • ภาชนะเก็บน้ำ
 • ถังซักล้าง

     เพราะสีของ OMEGA กระจายตัวได้สม่ำเสมอในเรซินที่ใช้ขึ้นรูปเป็นภาชนะ จึงไม่มีการตกแต่งภายนอกที่จะถูกขีดข่วน หรือ ทำให้เสียหายได้ การระบุชื่อผลิตภัณฑ์ปรับปรุงให้ดีขึ้นและโอกาสที่จะนำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้งานผิดประเภทก็ลดลงมาก

สู่อนาคต:

     การวิจัยของ OMEGA ไม่เคยหยุดนิ่ง การวิจัยที่สำคัญขณะนี้เคลื่อนไหวโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญทางด้านเรซิน วิศวกรเครื่องจักรขึ้นรูป และนักออกแบบภาชนะ เพื่อผลิตภาชนะของ OMEGA รุ่นที่ 2 ที่ก้าวหน้ากว่าเดิม

ภาชนะขนาดบรรจุ 205 ลิตร:

     ภาชนะโพลิเมอร์ของ OMEGA ได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ และเป็นที่นิยม มากกว่า 95 % ของน้ำมันหล่อลื่น OMEGA ที่บรรจุด้วยภาชนะที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ ผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่น OMEGA รายใหญ่รายเดิมต้องการบรรจุภัณฑ์ OMEGA ที่จุได้มากกว่าด้วยเหตุผลที่ต้องขนส่งไปยังสถานที่ที่ไกลปืนเที่ยง

     OMEGA ยังผลิตถัง (Drum ) ขนาดพิเศษ 205 ลิตร อย่างไรก็ตามถังของ OMEGA จะไม่เหมือนถังเหล็กที่กล่าวข้างต้นกล่าวคือถังของ OMEGA ผลิตจากเหล็กที่ทำการตกแต่งกันการกัดกร่อนภายในถัง ลักษณะพิเศษของถัง OMEGAขนาดพิเศษ 205 ลิตร คือจะเป็นถังใหม่ทั้งหมด ไม่มีการใช้ถังมือสองหรือถังที่นำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น OMEGA ไว้

Read 71996 times

Product Cetegory

Product Features

 • All
 • Magna Welding
 • Omega Additive Other
 • Omega Food Grade
 • Omega Grease
 • Omega Oil
 • Title
 • Random
 • จารบีทนความร้อน

  จารบีทนความร้อน

  จารบีทนความร้อน จารบีทนความร้อน OMEGA 33 จารบีทนไอน้ำร้อนในเตาเผา ตู้อบอุปกรณ์ ที่ใช้กระบวนการเคมีที่มีไอ เกี่ยวข้อง ให้ขีดจำกัดถึง 315 °C+ OMEGA 35 จารบีหล่อลื่นแบริ่งในเตาอบ อุปกรณ์การใช้งานที่เคลื่อนที่ช้าๆ
  Read More
  • Omega Grease
 • น้ำมันไฮดรอลิค

  น้ำมันไฮดรอลิค

  น้ำมันไฮดรอลิค OMEGA 606 ชนิด มัลติเกรด (SAE 10w40) น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิก ชนิดที่ดีที่สุดใช้งานหล่อลื่นในระบบไฮดรอลิก ที่ใช้งานหนัก อย่างดีเยี่ยม โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายเป็นเวลาถึง 10 ปี OMWGA
  Read More
  • Omega Oil
 • จารบีทนความเย็น

  จารบีทนความเย็น

    จารบีทนความเย็น OMEGA 66 จารบีทนอุณหภูมิเย็นจัดถึง -55 OC ที่นิยมใช้ในทางทหาร หรือ องค์กรอื่น ๆ ในโลก ให้ความสำคัญในด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพ สมรรถนะที่สูง
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีทนเคมี กรด และออกซิเจน

  จารบีทนเคมี กรด และออกซิเจน

  จารบีทนเคมี กรด และออกซิเจน OMEGA 28 สารหล่อลื่นซึ่งผลิตขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี สำหรับใช้ในงานกับส่วนที่ทำหน้าที่ปิดเปิดทางผ่านของของเหลว Flanges Valves Pumps Swivel Joints
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีทนน้ำเค็ม และป้องกันสนิม

  จารบีทนน้ำเค็ม และป้องกันสนิม

  จารบีทนน้ำเค็ม และป้องกันสนิม OMEGA 95 จารบีที่ผสมหัวเชื้อป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเลชนิดเข้มข้นสูง ทนต่อการกัดกร่อนและง่ายต่อการแปรสภาพ เช่น การประมง การเจาะบ่อน้ำมัน การเจาะบ่อแก๊สนอกฝั่งทะเล การขนส่ง น้ำมันทางเรือฯลฯ 
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีหล่อลื่นเฟืองเปิด ทนน้ำ ต้านสนิม

  จารบีหล่อลื่นเฟืองเปิด ทนน้ำ ต้านสนิม

  จารบีหล่อลื่นเฟืองเปิด ทนน้ำ ต้านสนิม OMEGA 73 จารบีเฟืองท้ายเปิด ทนต่อแรง เหวี่ยงและแรงสลัด ทนน้ำ ฝุ่น โคลน ประกอบด้วย Capillary action ปกป้องหลายชั้น
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีสำหรับแบริ่งอุตสาหกรรม

  จารบีสำหรับแบริ่งอุตสาหกรรม

  จารบีสำหรับแบริ่งอุตสาหกรรม OMEGA 22 จารบีหล่อลื่นสารสังเคราะห์ PTFE เหมาะสำหรับใช้กับตลับปืน รวมถึงราววิ่งและอุปกรณ์นำร่อง ข้อต่อและคับปลิงอื่นๆ 
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีแบริ่งทนน้ำ รับแรงกระแทกสูง

  จารบีแบริ่งทนน้ำ รับแรงกระแทกสูง

  จารบีแบริ่งทนน้ำ รับแรงกระแทกสูง OMEGA 51 จารบีหล่อลื่นโมลี่ สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า และลูกปืนรอบจัดที่ใช้งานหนักไม่เป็นสื่อไฟฟ้า OMEGA 57 จารบีหล่อลื่นทนแรงกระแทกสูง ทนนน้ำ ฝุ่น โคลน ทนความร้อน 250
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีหล่อลื่นปลอกคม สลัก บุช พิน

  จารบีหล่อลื่นปลอกคม สลัก บุช พิน

  จารบีหล่อลื่นปลอกคม สลัก บุช พิน OMEGA 64 จารบีที่มีความเหนียวแน่น ทนทาน เกาะติดทนสูง เป้าหมายก็เพื่อให้การหล่อลื่น ระบบล้อตีนตะขาบ สลัก และบุชโรลเลอร์ ที่ใช้งานหนัก ทนต่อสภาวะน้ำ
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีแบริ่งรอบสูง 10,000 RPM

  จารบีแบริ่งรอบสูง 10,000 RPM

  จารบีแบริ่งรอบสูง 10,000 RPM OMEGA 66 หล่อลื่นแบริ่งที่มีความเร็วสูง เช่น แบริ่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ที่ตั้งความเร็วในการปฏิบัติงานที่ ความเร็วระหว่าง 25,000 ถึง 30,000
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีหล่อลื่นโซ่ สลิง

  จารบีหล่อลื่นโซ่ สลิง

  จารบีหล่อลื่นโซ่ สลิง OMEGA 65 จารบีโพลีเมอร์ชนิด FLUORINATED ที่มี High-Contrast สูง ในรูปของ Methacrylate จะช่วยในการแทรกซึมและหล่อลื่นที่ขอบนอกของลวดสลิง และหยุดการสึกหรอ ยึดติดผิวโลหะได้ดี
  Read More
  • Omega Grease
 • น้ำมันสำหรับโซ่ และรางเลื่อนอุตสาหกรรม

  น้ำมันสำหรับโซ่ และรางเลื่อนอุตสาหกรรม

  น้ำมันสำหรับโซ่ และรางเลื่อนอุตสาหกรรม OMEGA 608 น้ำมันสำหรับโซ่และรางเลื่อน โซ่สายพาน ความเร็วสูง และ hookways SAE 30,40,50 Omega 641 ThermaSyn (100%)
  Read More
  • Omega Oil
load more hold SHIFT key to load all load all

ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • All
 • MagnaWelding
 • OmegaLubricant
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Case welding Egypt

  Case welding Egypt

  กรณีศึกษา Case welding - Repairing Railway Manganese Frog at Egypt CUSTOMER: Egyptian Railways - Abbaseya Production WorkshopEgypt
  Read More
  • MagnaWelding
 • Case welding India

  Case welding India

  กรณีศึกษา Case welding Rail - Road Crossing in front India Name of Authorized Distributor Millennium Products
  Read More
  • OmegaLubricant
 • Case welding Malaysia

  Case welding Malaysia

  กรณีศึกษา Case welding - Repairing Railway KTMB  Malaysia railway Case welding CUSTOMER: KTMB  Malaysia railway MAGNA 
  Read More
  • MagnaWelding
 • CERTIFICATE OF CONFORMANCE - ALLERGEN FREE

  CERTIFICATE OF CONFORMANCE - ALLERGEN FREE

                             Allergens หมายถึงสารก่อภูมิแพ้
  Read More
 • การพัฒนาของจารบีอเนกประสงค์

  การพัฒนาของจารบีอเนกประสงค์

       แผนกผลิตของ OMEGA ได้พัฒนา และออกสูตรจารบีสมรรถนะสูงที่ให้การหล่อลื่นที่มีหน้าที่พิเศษภายใต้สภาวะการปฏิบัติการที่หลากหลาย น้ำมันหล่อลื่น อเนกประสงค์ของ OMEGA นี้ได้ออกแบบให้มี สมรรถนะสูงกว่า จารบีทั่วไป น้ำมันหล่อลื่นในอุตสาหกรรมอเนกประสงค์ของ OMEGA ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้หลายประการ ดังนี้
  Read More
  • OmegaLubricant
 • การหล่อลื่นคืออะไร

  การหล่อลื่นคืออะไร

       การหล่อลื่นเป็นกระบวนการลดการเสียดทาน การเสียดทานเป็น คำสำคัญ ที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการหล่อลื่น ดังนั้นในส่วนแรกจะเป็นการให้คำจำกัดความเรื่องการเสียดทาน สาเหตุ และผลกระทบของการเสียดทาน สำหรับส่วนหลังจะเกี่ยวข้องกับการหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นทำงานอย่างไร การใช้งานที่แตกต่างกัน และปรับปรุงสมบัติการหล่อลื่นของผลิตภัณฑ์ของแผนกผลิต OMEGA อย่างไร
  Read More
  • OmegaLubricant
 • บรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์รุ่นทันสมัยของ OMEGA

  บรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์รุ่นทันสมัยของ OMEGA

    บรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์รุ่นทันสมัยของ OMEGAให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้อย่างไร  การนำในการริเริ่มของ OMEGA:      ในอุตสาหกรรมของน้ำมันหล่อลื่นยกเว้น แผนกผลิตของ OMEGA ผู้จำหน่ายทุกคนยังคงใช้ถังทรงกลม (Drum) ที่ทำด้วยเหล็ก เก่า และล้าสมัยเป็นภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้ลูกค้าเพราะถังทรงกลมเหล่านั้นมีราคาถูกมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นและจารบีมักจะใช้ถังทรงกลมมือสองหรือที่ใช้แล้วบ่อยๆ
  Read More
  • OmegaLubricant
 • อันตราย และข้อควรระวังของผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่น

  อันตราย และข้อควรระวังของผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่น

       ปัญหาด้านสุขภาพจากการสัมผัสน้ำมันหล่อลื่นไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก แต่จะเกิดขึ้นเมื่อได้สัมผัสน้ำมันหล่อลื่นเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติแล้วก็เหมือนกับสารเคมีทุกประเภทที่คนที่ค่อนข้างไวมาก ๆ มีแนวโน้มที่จะแพ้( Hyper - Allergenic ) น้ำมันหล่อลื่นบางชนิด หรือ ส่วนผสมในน้ำมันหล่อลื่น ทำนองเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันที่พบว่าคนบางคนอาจเกิดเป็นผื่นคันได้หลังจากทานสตรอเบอรี่ และมะเขือเทศในขณะที่คนส่วนใหญ่เอร็ดอร่อยกับอาหารเหล่านี้ตามปกติโดยไม่มีอาการป่วยใด ๆ เลย 
  Read More
  • OmegaLubricant

 

VdoMagma Welding

Vdo Cleaners

Vdo TOOLS EQUIPTMENT